Tin tuyển dụng

Friday, 09/11/2018 0

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Chịu trách nhiệm khảo sát, thẩm định, tư vấn và thiết kế bản vẽ hệ thống tưới cho các dự án. • Quản...

Friday, 09/11/2018 0

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Nghiên cứu nhu cầu và phân tích xu hướng khách hàng đối với sản phẩm của công ty. • Phát triển thị trường,...

Friday, 09/11/2018 0

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày. • Kiểm tra đối chiếu tổng...

Thursday, 08/11/2018 0

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Giúp việc Giám đốc trong quản lý và điều hành công việc hàng ngày. • Giúp Giám đốc trong việc triển khai và giám sát...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: